Uncategorized

ข่าวลือที่อ้างว่า Gmail จะปิดตัวกระจายไปทั่วสื่อสังคม Google จึงต้องออกโรงประกาศอย่างเป็นทางการว่า Gmail ยังคงอยู่ไม่ได้ปิดให้บริการ
หลังจากข่าวลือที่อ้างว่า Gmail จะปิดตัวกระจายไปทั่วสื่อสังคม Google จึงต้องออกโรงประกาศอย่างเป็นทางการว่า Gmail ยังคงอยู่ไม่ได้ปิดให้บริการ เนื่องจากโพสต์บนทวิตเตอร์ที่เป็นกระแสได้รับการดูไปมากกว่าเจ็ดล้านครั้ง กล่าวว่า...
บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จีน Xiaomi เปิดตัว xiaomi 14 ultra
25 กุมภาพันธ์ 2567 – บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จีน Xiaomi เปิดตัวเทคโนโลยีล่าสุดในวันอาทิตย์ เพื่อนำเข้าสู่ตลาดนานาชาติด้วยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Xiaomi...