USB

Thunderbolt 4 เป็นมาตรฐาน Port การเชื่อมต่อในปัจจุบันที่จะว่าไปแล้วก็ยังมีคนน้อยมากๆที่ใช้ คร่าวๆคือประสิทธิภาพของมันก็ยังคงเป็นความต้องการของระดับโปรเพียงอย่างเดียว ด้วยความเร็วในการโอนถ่ายระดับ 40Gbps และ...
USB Promoter Group กลุ่มผู้พัฒนาพอร์ท USB ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ได้ประกาศเปิดตัวมาตรฐานใหม่ USB4 หลังจากพึ่งเปิดตัว...