Surface Laptop Studio 2

รีวิว Surface Laptop Studio 2: แล็ปท็อปที่ทุกคนต้องมี
แม้จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์แบบ 2-in-1 แต่ Surface Laptop Studio ของ Microsoft กลับมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครด้วยการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้อย่างเฉพาะเจาะจง...