LIFF

การปั้นธุรกิจในยุคนี้ ความสำเร็จไม่ได้วัดกันแค่ที่ยอดขายหรือกำไรในระยะสั้นอีกต่อไป แต่ต้องมองไกลไปถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสาระหลักจากงาน BOOTCAMP DAY 2024 จัดโดย...