Galaxy Z Flip5

เป็นธรรมดาของ Eco System ของแต่ละแบรนด์ที่ผลิตภัณฑ์ในระบบนิเวศเดียวกันจะทำมาเพื่อให้เกื้อหนุนกันในการใช้งาน ดีไวซ์ในจักรวาล Galaxy ของ Samsung ก็เช่นกันที่พยายามทำให้ผู้ใช้สะดวกสบายเมื่อใช้ทุกดีไวซ์ในตระกูล...