ByteDance

ทำไมสหรัฐอเมริกาต้องการแบนการใช้งาน TikTok ?
คำตอบสำหรับคำถามนี้มีหลายปัจจัย แต่สาเหตุหลักๆ คือข้อกังขาของความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้ สหรัฐอเมริกากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ TikTok อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และส่งสารสนเทศไปยังรัฐบาลจีน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของข้อมูลของชาวอเมริกัน การห้าม TikTok...